Προκήρυξη σχολικής εκδρομής στο Βόλο

Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος 2013 17:51 διαχειριστής
Εκτύπωση

Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει τετραήμερη ή τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή, στο Βόλο, από 04/04/2013 έως και 07/04/2013 ( ή 04/04/2013 έως και 06/04/2013).

Προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, να μας αποστείλει οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προγραμματιζόμενη εκδρομή σύμφωνα με το επισυναπτόμενο κείμενο προκήρυξης, μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10.00

 

Πατήστε εδώ για να ανακτήσετε το κείμενο της προκήρυξης.