Ερευνητικές Εργασίες & Υπεύθυνοι Καθηγητές 2018-2019

Εκτύπωση

Α'  ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ -  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019


Α' Τάξη

Τμήμα Α1 : ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  Αντωνίου Μαρία , Οικονομολόγος

Τμήμα Α2 : Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  Βόρδος Ανδρέας, Πληροφορικός

Τμήμα Α3 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ  Βόρδος Ανδρέας, Πληροφορικός

Τμήμα Α4 : ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ Κόκκαλη Στέλλα , Θρησκευτικών


Β' Τάξη

Τμήμα Β1 :  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ Κόκκαλη Στέλλα , Θρησκευτικών


Τμήμα Β3 :  ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΓΑΡΑ - ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΕΓΑΡΟΙΣ   Ροζάκη Χριστιάνα, Φιλόλογος
B'  ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ -  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Α' Τάξη

Τμήμα Α2 : ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ  Βόρδος Ανδρέας, Πληροφορικός

Τμήμα Α3 : ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ  Βόρδος Ανδρέας, Πληροφορικός

Τμήμα Α4 : ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ  Κόκκαλη Στέλλα , Θρησκευτικών


Β' Τάξη

Τμήμα Β3 :  ΟΙ ΑΝΤΙΓΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  Ροζάκη Χριστιάνα, Φιλόλογος


Συντονιστής Ερευνητικών Εργασιών: Προίσκος Γεώργιος, Διευθυντής, Μαθηματικός